Badrum

OM FÖRETAGET

Skandinavisk VVS Teknik AB är ett företag som grundades 2001 och har sitt säte i Täby/Stockholm.

Vi utför alla slags VVS-arbeten, främst med ramavtal med byggentreprenörer, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar i hela Stor Stockholm.

Vi utför bla pannbyte, värmeinstallationer, avloppsanläggningar, vattenrening, renovering, nybyggnation samt ROT-jobb inom VVS.

Våra beställare är oftast kommuner, bostadsbolag, byggföretag samt privatpersoner.

Företaget har vuxit med i genomsnitt 2-3 medarbetare per år de senaste åren och har idag 24 anställda varav 2 arbetsledare, 1 ekonomi/admin, 16 montörer, 5 lärlingar och praktikant. Samtliga arbetsledare och montörer/lärlingar har ID06, utbildning inom Säker Vatten och Heta Arbeten.

Vi omsätter drygt 30 miljoner per år, är AAA-rate’ad och ägaren är själv verksam i företaget.

Vi är medlemmar i VVS-företagen och Företagarna och är auktoriserade för GAS installation och naturligtvis är vi VVS-auktoriserade.

Vi samarbetar sedan många år med andra företag inom och i närliggande branscher.
Vi använder oss av leverantörer som vi vet uppfyller de högst ställda kvalitets- och miljökraven och detta avspeglar sig i hela vår verksamhet.

Skandinavisk VVS Teknik arbetar aktivt och målmedvetet med kundfokus och levererar rätt produkt i rätt tid, med rätt kvalité och till rätt pris. Vi löser de uppdrag vi åtar oss och det görs med utgångspunkt i service och våra kunders förväntan.

Vi uppfyller lagar och förordningar samt de krav som kunderna och samhället i övrigt ställer på oss och våra tjänster.

För att säkerställa detta arbetar vi enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 och har Kvalitets- och Miljösystemcertifiering. Systemet är uppbyggt med ett antal rutiner och checklistor som säkerställer att vi har förstått kundens behov samt att vi levererar inom utsatt tid.

Företaget har 17 fullt utrustade servicebilar, VW Transporter och Citroen Jumpy. 4 av våra anställda har förarintyg för båt samt 1 som är Fartygsbefäl klass VIII. Vi har 3 båtar, en Striker ca 7 x 2,4 m med hytt och en Flipper 5 x 2m med kapell samt en mindre pråm.

Solida lösningar med hög, hållbar kvalitet tillsammans med en god service är vad som kännetecknar Skandinavisk VVS Teknik.

Sedan verksamhetens start är våra nyckelord:
 Service, Kvalitet, Leveranssäkerhet samt Långvariga Kundrelationer.

Tillsammans med våra samarbetspartners ger vår gemensamma erfarenhet och yrkesstolthet våra kunder en VVS-entreprenör med trygga lösningar.